Bestil Vikar

Lønudgiften er en tungtvejende post i de fleste firmaer. En stram og fleksibel styring af lønomkostningerne kan betyde forskellen på succes og fiasko. Hurtig omstilling af mandskabsstyrken er nøglen til rentabilitet. Vikarhjælp og afløsere, når DU har brug for det – og kun da – er løsningen.

Der er virkelig mange penge at spare ved at tilpasse arbejdsstyrken efter det aktuelle behov. Vælg NTZ PARTNERS som samarbejdspartner. Træk på vores mandskabsudlejning – vi leverer den arbejdskraft, du har brug for.

Mandskabsbehov kan opstå akut. Dit firma kan stå med ubemandede stillinger på grund af sygdom eller uventede opsigelser. Vikarer er også en oplagt løsning ved ferieafvikling, sæsontravlhed eller i forbindelse med afvikling af barselsorlov.

Spidsbelastninger i produktion og administration kan ligeledes afhjælpes ved at hyre vikarer og afløsere. Specifikke enkeltopgaver og særentrepriser kan skabe behov for midlertidig eller længerevarende ekstrabemanding. Og endelig kan ekstra behov for arbejdskraft i forbindelse med nyansættelser dækkes ved at ansætte en eller flere vikarer.

NTZ PARTNERS trives med disse mange daglige udfordringer – og vi præsenterer de rigtige løsninger til gavn for dit firma.

På et travlt, moderne arbejdsmarked går tendensen i retning af færre langtidsansættelser. Belært af finanskrisens spor ønsker mange virksomheder at holde igen med forpligtende fastansættelser. Derfor er vikarordninger blevet så populære. Ved at ansætte en løs vikar fra NTZ PARTNERS

Løst tilknyttet arbejdskraft giver din virksomhed en helt ny grad af frihed. Firmaet kan løbende tilpasse sig de gældende markedsvilkår. Ved at benytte vikarer & afløsere kender du dine faste lønudgifter og kan regulere op og ned med ultrakort varsel.

Husk, at vores timepriser dækker ALT – du skal ikke bekymre dig om feriepenge, barselsudgifter, sygedagpenge, løn i opsigelsesperioden, ATP, G-dage og alle de andre begreber, som gør fastansættelser komplicerede og omkostningstunge.

Kontakt NTZ PARTNERS i dag. Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud på vikar & afløser for dit firma.

Ring til vores konsulenter, send os en mail eller anvend nedenstående kontaktformular.

NTZ PARTNERS præsenterer dig gerne for vores bud på en moderne og tidssvarende vikarservice.

NTZ Partners
Ny Vestergårdsvej 21
DK-3500 Værløse
CVR: 41297050

Tlf: (45) 31 51 60 15
E-mail: kontakt@NTZPartners.dk

BESTIL DIN VIKARLØSNING HER